November 26, 2022

Batalla de Kuju (1019 D. C.) ANEXO