December 4, 2022

Asedio de Sardis (547 A. C.) ANEXO