May 31, 2023

1936 – 1975 Régimen totalitario o Democracia orgánica por Rafael Rodrigo