April 15, 2024

1936 – 1975 Régimen totalitario o Democracia orgánica por Rafael Rodrigo