September 26, 2021

1936 – 1975 Régimen totalitario o Democracia orgánica por Rafael Rodrigo