May 23, 2022

1936 – 1975 Régimen totalitario o Democracia orgánica por Rafael Rodrigo